E-Sąd - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Ministerstwo Sprawiedliwości wydało broszury informacyjne oraz poradniki dla pełnomocnika, powoda i pozwanego nt. Elektronicznego Postępowania Upominawczego, które można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości:
https://www.ms.gov.pl/pl/sady-w-internecie/elektroniczne-postepowanie-upominawcze/otwiera się w nowym oknie


Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) obsługuje XVI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Lublinie. System dostępny na stronie sądu służy do:

- wnoszenia pozwów o zapłatę w formie elektronicznej
- elektronicznej komunikacji stron postępowania z sądem poprzez wnoszenie pism procesowych w postaci elektronicznej i odbiór doręczeń elektronicznych
- uzyskiwania wglądu do elektronicznych akt sprawy
- weryfikacji treści elektronicznych nakazów zapłaty i klauzuli wykonalności

Przejdź na stronę e-Sądu