Godziny urzędowania

Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Kościanie

poniedziałek 730 – 1800
wtorek - piątek 730 – 1530

Godziny urzędowania Biura Podawczego

poniedziałek 900 – 1800, od godz. 1500 w sekretariatach wydziałów orzeczniczych
wtorek - piątek 730 – 1430

Godziny pracy Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych i sali przeglądowej Wydziału V Ksiąg Wieczystych:

poniedziałek 730 – 1800
wtorek-piątek 730 – 1530

Godziny przyjęć interesantów przez Prezesa Sądu Rejonowego w Kościanie:

Prezes Sądu przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 1100 – 1300.

Godziny przyjęć interesantów w sekretariatach wydziałów:

poniedziałek 900 – 1800
wtorek-piątek 730 – 1430

 

Rejestr zmian dla: Godziny urzędowania