Mediacje

Informacje i listy mediatorów są dostępne na stronie Sądu Okręgowego w Poznaniu:

www.poznan.so.gov.plLink do strony Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie mediacji

 

AKTUALNOŚCI:

Lista wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia Mediacji

w Sądzie Rejonowym w Kościanie

 

LP.

DATA

MIEJSCE

ORGANIZATOR

DZIAŁANIE

1.

 

19.10.2017

g. 13.00-15.00

 

Sąd Rejonowy

w Kościanie

pok. 31 bud. A

 

Prezes

Sądu Rejonowego w Kościanie

 

dyżur stałego mediatora
przy Sądzie Okręgowym
w Poznaniu
p. Aldony Kamińskiej