Konta bankowe

Sąd Rejonowy w Kościanie

Plac Niezłomnych 2
64-000 Kościan

NIP 698-10-13-814
REGON 000323855-00182

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 13.05.2016r. obowiązują nowe numery rachunków bankowych, rachunki prowadzone przez Narodowy Bank Polski o/Poznań.

Rachunek dochodów budżetowych:

I Wydział Cywilny:
27 1010 0055 1303 0050 2900 0000
 
II Wydział Karny:
70 1010 0055 1303 0050 2900 0002
 
III Wydział Rodzinny i Nieletnich:
43 1010 0055 1303 0050 2900 0003
 
V Wydział Ksiąg Wieczystych:
86 1010 0055 1303 0050 2900 0005

 
Rachunek Sądu Okręgowego w Poznaniu dot. Wydatków:
96 1010 1469 0081 7822 3000 0000

Rachunek Sądu Okręgowego w Poznaniu dot. sum na zlecenie:
83 1010 1469 0081 7813 9800 0000

Rachunek Sądu Okręgowego w Poznaniu dot. Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
14 1130 1088 0001 3121 1720 0001

Rejestr zmian dla: Konta bankowe