Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Postanowienie - Sygn. akt I Ns 727/18

  Sąd Rejonowy w Kościanie Wydział I Cywiny w składzie następującym:
  Przewodnicząca SSR Iwona Kubińska po rozpoznaniu w dniu 6 listopada 2018r. w Kościanie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Romana Pytlika...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 364/18

  W Sądzie Rejonowym w Kościanie w sprawie I Ns 364/18 wszczęto z wniosku GPM Vindexus Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie postępowanie o stwierdzenie nabyci...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 791/17

  W Sądzie Rejonowym w Kościanie, Wydział I Cywilny, pod sygn. I Ns 791/17, 
  z wniosku Marii Kowalczyk i Andrzeja Kowalczyka toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 79/18

  Przed Sądem Rejonowym w Kościanie, z wniosku Kazimierza Śliwińskiego, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Kazimierze Czaińskiej (sygn. akt I Ns 79/18). Sąd wzywa spadkobierców...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 208/18

  W Sądzie Rejonowym w Kościanie, Wydział I Cywilny, pod sygn. I Ns 208/18, 
  z wniosku Wiesława Milera toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gruntowej zabudowane

  Czytajwięcejo:
 • Postanowienie - Sygn. akt I Ns 443/17

  Sąd Rejonowy w Kościanie, Wydział I Cywilny w składzie:
  Przewodnicząca: SSR Sandra Kraszewska po rozpoznaniu w dniu 5 października 2017 r. w Kościanie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Enea Operator Sp. z o.o. w Poznaniu...

  Czytajwięcejo:
 • Postanowienie - Sygn. akt I Ns 417/18

  Sąd Rejonowy w Kościanie, Wydział I Cywilny w składzie:
  Przewodnicząca: SSR Sandra Kraszewska po rozpoznaniu w dniu 20.08.2018 r. w Kościanie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Aleksandry Mikołajczyk przy udziale...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 21/18

  Przed Sądem Rejonowym w Kościanie, z wniosku Anny Cykman, toczy się postępowanie o zasiedzenie (sygn. akt I Ns 21/18).Sąd wzywa do udziału w sprawie następców prawnych po górniku Józefie Szeląg z Wieszkowa, wpisanym właścicielu nieruchomości położonej...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 227/18

  W Sądzie Rejonowym w Kościanie w sprawie I Ns 227/18 wszczęto z wniosku Credit Agricole Polska S.A. we Wrocławiu postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Iwonie Marii Żurczak...

  Czytajwięcejo:
 • Postanowienie - Sygn. akt I Ns 851/16

  Sąd Rejonowy w Kościanie, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Sandra Kraszewska po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2018 r. w Kościanie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Rafała Kunca i Jarosława Kunca  przy udziale...

  Czytajwięcejo: