Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Postanowienie - Sygn. akt I Ns 851/16

  Sąd Rejonowy w Kościanie, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodnicząca: SSR Sandra Kraszewska po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2018 r. w Kościanie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Rafała Kunca i Jarosława Kunca  przy udziale...

  Czytajwięcejo:
 • Postanowienie - Sygn. akt I Ns 652/16

  Sąd Rejonowy w Kościanie, Wydział I Cywilny w składzie:
  Przewodniczący SSR Sandra Kraszewska
  Protokolant: p.o. stażysty Eryka Jurga 
  po rozpoznaniu w dniu 12.03.2018 r. w Kościanie na rozprawiesprawy z wniosku Renaty Musiał przy udziale Stanisława Kasperka...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie - Sygn. akt II K 116/15

  Sąd Rejonowy w Kościanie Wydział II Karny wzywa do zgłoszenia się w sekretariacie Wydziału Karnego (budynek B, I piętro, pokój nr 12) - na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz U /208/1537) - osoby mogące...

  Czytajwięcejo:
 • Postanowienie - Sygn. akt I Ns 711/15

  Sąd Rejonowy w Kościanie, Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSR Sandra Kraszewska po rozpoznaniu w dniu 7.02.2018 r. w Kościanie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Asekuracji Sp. z o.o. w Sopocie przy udziale Jana Kaźmierczaka...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 95/18

  Przed Sądem Rejonowym w Kościanie w sprawie I Ns 95/18 wszczętej z wniosku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Morownicy toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości o powierzchni 1.08.40 ha stanowiącej działkę Nr 61/3 położonej w Morownicy (Gmina Śmigiel), która nie posiada założonej księgi wieczystej...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie - Sygn. akt II K 66/17, D rz. 6/17

  Sąd Rejonowy w Kościanie Wydział II Karny

  wzywa do zgłoszenia się w sekretariacie Wydziału Karnego (budynek B, I piętro, pokój nr 12) - na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz U /208/1537)...

  Czytajwięcejo:
 • Postanowienie - Sygn. akt I Ns 461/15

  Sąd Rejonowy w Kościanie, Wydział I Cywilny w składzie:
  Przewodniczący SSR Sandra Kraszewska
  po rozpoznaniu w dniu 15.03.2018 r. w Kościanie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku kuratora spadku Krystyny Wiśniewskiej-Loba...

  Czytajwięcejo:
 • Postanowienie - Sygn. akt I Ns 249/18

  Sąd Rejonowy w Kościanie, Wydział I Cywilny w składzie:
  Przewodnicząca: SSR Iwona Kubińska
  po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2018r.w Kościanie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Leszka Siąkowskiego z udziałem Danieli Mikołajczyk o zezwolenie na wpłacenie do depozytu sądowego...

  Czytajwięcejo:
 • Postanowienie - Sygn. akt I Ns 255/18

  Sąd Rejonowy w Kościanie, Wydział I Cywilny w składzie:
  Przewodnicząca: SSR Iwona Kubińska
  po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2018r.w Kościanie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Grupy Producentów Rolnych „Mleczne Wolkowo” Sp. z o.o. z/s w Wonieściu z udziałem Szymona Grygiera o zezwolenie na wpłacenie do depozytu sądowego...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 176/17

  W Sądzie Rejonowym w Kościanie, Wydział I Cywilny, pod sygn. I Ns 176/17, z wniosku Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Wiktorii Szyguła zmarłej dnia 23 lutego 2012 r. w Chodzieży, ostatnio stale zamieszkałej w Chodzieży...

  Czytajwięcejo: