Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 793/17

  Przed Sądem Rejonowym w Kościanie, z wniosku Janiny Jędrowiak, toczy się postępowanie o zmianę postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Michałkowskiej i Magdalenie Michałkowskiej (sygn. akt I Ns 793/17)...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 747/17

  Przed Sądem Rejonowym w Kościanie, z wniosku Karola Zawadowskiego, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Ewie Jadwidze Pużyckiej  (sygn. akt I Ns 747/17)...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 508/17

  Przed Sądem Rejonowym w Kościanie, z wniosku Skarbu Państwa – Starosty Kościańskiego, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Synoradzkiej (sygn. akt I Ns 508/17)...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 650/17

  Przed Sądem Rejonowym w Kościanie, z wniosku Ewy Żurczak, toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości położonej w Czarkowie i Kościanie, objętej księgą wieczystą PO1K/00018014/9 (sygn. akt I Ns 650/17)...

  Czytajwięcejo:
 • Postanowienie - Sygn. akt I Co 340/17

  Sąd Rejonowy w Kościanie, Wydział I Cywilny w składzie:

  Przewodniczący SSR Sandra Kraszewska po rozpoznaniu w dniu 3.01.2018 r. w Kościanie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi dłużnika Zbigniewa Vogta o wznowienie postępowania w sprawie I Co 536/16 ze skargi dłużnika Zbigniewa Vogta na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Przemysława Nieradki w sprawie KMP 90/07 z wniosku wierzycielki Emilii Vogt...

  Czytajwięcejo:
 • Postanowienie - Sygn. akt I Ns 771/17

  Sąd Rejonowy w Kościanie, Wydział I Cywilny w składzie:

  Przewodnicząca: SSR Sandra Kraszewska po rozpoznaniu w dniu 20.11.2017 r. w Kościanie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Małgorzaty Lewandowskiej przy uczestnictwie...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie - Sygn. akt 366/17

  Sąd Rejonowy w Kościanie Wydział II Karny

  wzywa do zgłoszenia się w sekretariacie Wydziału Karnego (budynek B, I piętro, pokój nr 12) - na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz U /208/1537) - osoby mogące wykazać uprawnienia do odebrania zabezpieczonego w sprawie II K 366/17, Drz 37/17 dowodu rzeczowego w postaci:...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie - Sygn. akt 482/16

  Sąd Rejonowy w Kościanie Wydział II Karny

  wzywa do zgłoszenia się w sekretariacie Wydziału Karnego (budynek B, I piętro, pokój nr 12) - na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz U /208/1537) - osoby mogące wykazać uprawnienia do odebrania zabezpieczonego w sprawie II K 482/16, Drz 50/16 dowodu rzeczowego w postaci:...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 549/17

  Przed Sądem Rejonowym w Kościanie, z wniosku Bogusławy Zając, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Kazimierze Barke (sygn. akt I Ns 549/17). Sąd wzywa do udziału w sprawie, w charakterze uczestników, spadkobierców...

  Czytajwięcejo:
 • Postanowienie - Sygn. akt I Ns 576/17

  Sąd Rejonowy w Kościanie, Wydział I Cywilny w składzie:

  Przewodnicząca: Sędzia SR Michał Olszewski po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2017 r. w Kościanie
  na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Miejskiej Kościana przy udziale Mieczysława Kaczmarka o zezwolenie na wpłacenie do depozytu sądowego
  postanawia...

  Czytajwięcejo: