Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Postanowienie - Sygn. akt I Ns 628/17

  Sąd Rejonowy w Kościanie, Wydział I Cywilny w składzie:

  Przewodnicząca: SSR Iwona Kubińska po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2017r.. w Kościanie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Pianowie...

  Czytajwięcejo:
 • Postanowienie - Sygn. akt I C urp. 401/16

  Sąd Rejonowy w Kościanie, Wydział I Cywilny w składzie:

  Przewodnicząca: SSR Sandra Kraszewska po rozpoznaniu w dniu 4.12.2017 r. w Kościanie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa KGPN Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko Norbertowi Kaszyńskiemu o zapłatę....

  Czytajwięcejo:
 • Postanowienie - Sygn. akt I C upr. 402/16

  Sąd Rejonowy w Kościanie, Wydział I Cywilny w składzie:

  Przewodnicząca: SSR Sandra Kraszewska po rozpoznaniu w dniu 4.12.2017 r. w Kościanie na posiedzeniu niejawnym sprawy  z powództwa KGPN Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko Tomaszowi Wiśniewskiemu o zapłatę...

  Czytajwięcejo:
 • Postanowienie - Sygn. akt I Ns 552/16

  Sąd Rejonowy w Kościanie, Wydział I Cywilny w składzie:

  Przewodnicząca: SSR Sandra Kraszewska po rozpoznaniu w dniu 23.10.2017 r. w Kościanie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Justyny Iks przy uczestnictwie Tomasza Iksa o podział majątku wspólnego...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 810/15

  Przed Sądem Rejonowym w Kościanie, z wniosku Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Aleksandrze Włodzimierzu Górznym... 

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 170/17

  Przed Sądem Rejonowym w Kościanie, z wniosku Getin Noble Bank S.A. w Warszawie, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Mirosławie Całka (sygn. akt I Ns 170/17)...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 239/17

  Przed Sądem Rejonowym w Kościanie, z wniosku Dominiki Kubiak-Hendriks, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Edmundzie Kubiaku i Mariannie Kubiak...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 327/17

  Przed Sądem Rejonowym w Kościanie, z wniosku Krzysztofa Gajewskiego, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Izabeli Antoninie Gajewskiej (sygn. akt I Ns 327/17)...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 415/17

  Przed Sądem Rejonowym w Kościanie w sprawie I Ns 415/17 toczy się z wniosku posiadacza Krzysztofa Pawlickiego postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości o powierzchni 0.76.85 ha opisanej w księdze wieczystej PO1K/00010567/4...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 248/17

  Przed Sądem Rejonowym w Kościanie, z wniosku Cecylii Konik, toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Gierłachowie, objętej księgą wieczystą PO1K/00031064/1 Sądu Rejonowego w Kościanie (sygn. akt I Ns 248/17)...

  Czytajwięcejo: