Ogłoszenia sądowe

Artykuły

 • Ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 161/15

  W Sądzie Rejonowym w Kościanie z wniosku Ireny Majchrzak toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Lubiniu, stanowiącej działki nr 23 i 27/22 o łącznej powierzchni 4.14.91 ha...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 363/16

  W Sądzie Rejonowym w Kościanie z wniosku Asekuracja sp. z o.o. w Sopocie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Stefanii Toś zmarłej 16 września 2012 roku...

  Czytajwięcejo:
 • Postanowienie - Sygn. akt I Ns 246/17

  Sąd Rejonowy w Kościanie, Wydział I Cywilny

  w składzie:
  Przewodnicząca: Sędzie SR Michał Olszewski po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2017r. w Kościanie 
  na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Kościan...

  Czytajwięcejo:
 • Postanowienie - Sygn. akt I Ns 245/17

  Sąd Rejonowy w Kościanie, Wydział I Cywilny

  w składzie:
  Przewodnicząca: Sędzia SR Michał Olszewski po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2017r. w Kościanie
  na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy Kościan...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 922/16

  W Sądzie Rejonowym w Kościanie, Wydział I Cywilny, pod sygn. I Ns 922/16 z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej Cukrownik w Kościanie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Bożenie Toś z d. Fajfer zmarłej 26 kwietnia 2010 r...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 126/17

  W Sądzie Rejonowym w Kościanie w sprawie I Ns 126/17 wszczęto z wniosku Getin Noble Bank S.A. w Warszawie postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Czesławie Beszterdzie s. Stanisławy i Pelagii zmarłym dnia 14 sierpnia 2015 r. w Kościanie, ostatnio stale zamieszkałym w Kościanie...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie - Sygn. akt II Kp 42/17 D rz. 32/17

  Sąd Rejonowy w Kościanie Wydział II Karny wzywa do zgłoszenia się w sekretariacie Wydziału Karnego (budynek B, I piętro, pokój nr 12) - na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów...

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie - Sygn. akt III Rc 183/16

  Na mocy art. 144 kpc. ustanowiono kuratora w osobie Iwony Szcześniak zam. 64-000 Kościan, Os. Jagiellońskie 43/6 do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Kościanie Adama Szcześniaka PESEL: 88090100172...

  Czytajwięcejo:
 • Postanowienie - Sygn. akt I C upr. 402/16

  Sąd Rejonowy w Kościanie, Wydział I Cywilny
  w składzie:
  Przewodnicząca: SSR Sandra Kraszewska po rozpoznaniu w dniu 15.12.2016 r. w Kościanie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa KGPN Sp. z o.o. w Warszawie przeciwko Tomaszowi Wiśniewskiemu o zapłatę...

  Czytajwięcejo:
 • Postanowienie - Sygn. akt I Ns 552/16

  Sąd Rejonowy w Kościanie, Wydział I Cywilny
  w składzie:
  Przewodnicząca: SSR Sandra Kraszewska po rozpoznaniu w dniu 1.06.2017 r. w Kościanie
  na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Justyny Iks...

  Czytajwięcejo: