Ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 208/18

Sygn. akt I Ns 208/18 Kościan, dnia 15 października 2018 r.

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Kościanie, Wydział I Cywilny, pod sygn. I Ns 208/18,
z wniosku Wiesława Milera toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działki nr 703/5 i 703/6 położonej w Kiełczewie i opisanej w księdze wieczystej KW Kiełczewo Wykaz 21 Sądu Rejonowego w Kościanie.
Sąd wzywa zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty wskazanej w ogłoszeniu zgłosili swój udział w sprawie, w przeciwnym bowiem razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Sandra Kraszewska
sędzia

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 208/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kościanie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Gostomski
Dokument z dnia:
2018-10-16
Publikacja w dniu:
2018-10-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kościanie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Gostomski
Dokument z dnia:
2018-10-16
Publikacja w dniu:
2018-10-16
Opis zmiany:
b/d