Ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 791/17

Kościan, dnia 2 listopada 2018 r. sygn. akt I Ns 791/17

Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Kościanie, Wydział I Cywilny, pod sygn. I Ns 791/17,
z wniosku Marii Kowalczyk i Andrzeja Kowalczyka toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gruntowej stanowiącej łąkę o powierzchni 1.09.86 ha – działkę o numerze geodezyjnym 134, położoną w Jarogniewicach i opisaną w księdze wieczystej KW Jarogniewice Wykaz 33 Sądu Rejonowego w Kościanie.
Sąd wzywa zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty wskazanej w ogłoszeniu zgłosili swój udział i wykazali własność, w przeciwnym bowiem razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.


Sandra Kraszewska
sędzia

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie - Sygn. akt I Ns 791/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kościanie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Gostomski
Dokument z dnia:
2018-11-07
Publikacja w dniu:
2018-11-07
Opis zmiany:
b/d