Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. /Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z 2001r., z późn. zm./
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości /Dz.U. Nr 180, poz. 1508/
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych /Dz.U. Nr 38, poz. 249/
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych /Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości. z 2012 poz. 168/

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kościanie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Gostomski
Dokument z dnia:
2016-12-09
Publikacja w dniu:
2016-12-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Kościanie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Gostomski
Dokument z dnia:
2016-12-09
Publikacja w dniu:
2016-12-09
Opis zmiany:
b/d